شرايط واگذاري خدمات وب

مقدمه

در اين متن، مقصود از "تگفا"، شرکت توسعه و گسترش فناوري اطلاعات و هر فرد يا شرکت مرتبط با شرکت توسعه و گسترش فناوري اطلاعات در زمينه سرويس‌دهي به مشتريان شرکت تگفا مي‌باشد.  منظور از مشتري نيز دريافت کنندگان اين خدمات مي‌باشد.  شرايط زير به نحوي طرح‌ريزي شده است که به نفع هر دو طرف (تگفا و مشتريانش) باشد.  اين شرايط خصوصاً طوري در نظر گرفته‌شده‌اند که تضمين‌کننده استفاده قانوني و اخلاقي از سرورها، عدم استفاده غيرعادلانه يک مشتري از منابع سيستم، و همچنين عدم پذيرش مسئوليتي ناروا (اعم از مالي و غيرمالي) براي تگفا باشند.  تگفا حق انحصاري اصلاح و به‌روزکردن اين شرايط را در هر زماني و بدون اعلان قبلي براي خود محفوظ مي‌دارد.  مشتريان در هنگام پرداخت وجه براي يکي از سرويسهاي تگفا، تلويحاً موافقت خود را با مفاد اين شرايط اعلام مي‌دارند.  اگر يک مشتري در هر زماني با يک يا چند شرط از اين مواد مخالفت کند، اين مخالفت خودبه‌خود به منزله موافقت با اتمام سرويس ارائه‌شده به ايشان مي‌باشد؛ و در اين حالت تگفا در قبال متوقف کردن سرويس آن مشتري اختيار تام خواهد داشت، ولي وجهي به مشتري مسترد نخواهد شد.  عدم مخالفت صريح با مفاد اين متن از سوي مشتري به منزله موافقت با تمامي مفاد آن است.

استنکاف از ارائه خدمات

تگفا حق استنکاف از ارائه يا ادامه خدمات به يک مشتري خاص را تنها به صلاحديد خود محفوظ مي‌دارد.  اين حق لزوماً محدود به مفاد مندرج در اين متن نمي‌باشد.  مشتري با دريافت سرويس از تگفا موافقت مي‌کند که نقض هر يک از مفاد اين متن مي‌تواند به تغليق يا فسخ خدمات ارائه‌شده از سوي تگفا به مشتري بينجامد.  در چنين شرايطي، مشتري متعهد مي‌شود که هر گونه خسارت و مسئوليت ايجاد شده در اثر نقض مذکور را که مي‌تواند متوجه تگفا شود به عهده گيرد.

محدوديت مسئوليت

تگفا مسئول هيچ‌گونه ضرري که احتمال دارد بر اثر استفاده از سرويسهاي تگفا متوجه مشتري شود تلقي نمي‌شود.  تگفا هيچ‌گونه ضمانتي از هيچ نوعي، چه به طور ضمني و چه به طور صريح، در قبال هيچ‌کدام از خدمات ارائه‌شده به مشتري نمي‌دهد.  تگفا هرگونه تضميني براي توجيه اقتصادي سرويسها يا مناسب‌بودن براي امري خاص و يا هرگونه تضمين ديگري را رد مي‌کند.  اين شامل از بين رفتن اطلاعات، تحويل نادرست اطلاعات، عدم تحويل اطلاعات، و انقطاع خدمات مي‌باشد، ولي محدود به اين موارد نيست.  همچنين، مشتري متعهد به محافظت از تگفا در قبال هر گونه ادعايي از سوي فرد يا افرادي در ارتباط با خسارت احتمالي وارد به ايشان در اثر استفاده مشتري از خدمات تگفا مي‌باشد.  اين شامل نقض هر قانون و يا ماده‌اي از مفاد اين متن که منجر به خسارتي به تگفا و يا ادعايي بر عليه آن مي‌باشد.  همچنين مشتري متعهد به پرداخت هر گونه خسارت و نيز هزينه‌هاي جانبي (از قبيل دستمزد وکيل) متوجه تگفا در اثر نقض هر قانون و يا هر يک از مقاد اين متن توسط مشتري در صورت محکوميت تگفا يا هر کدام از اعضاي آن در دادگاه صالحه مي‌گردد.

محتويات قابل قبول

سايت يک مشتري نبايد حاوي مطالبي، يا پيوند به مطالبي، غيرقانوني، مبتذل، غيراخلاقي، مربوط به قمار، تهديدآميز، منفور، موهن، مشوق رفتار غيرقانوني، صور قبيحه، نرم‌افزارهاي عيرقانوني يا سرقت شده (به جز در بحث از ايمن‌سازي سيستمهاي کامپيوتري يا مقابله با نفوذ به سيستمها يا مقابله با سرقت نرم‌افزار)، ترويج شرب خمر يا اعتياد به مواد مخدر و يا سيگار باشد.  اين يک فهرست جامع نمي‌باشد، و تگفا حق انحصاري تشخيص قابل قبول بودن محتواي يک سايت را براي خود محفوظ مي‌دارد.  سايتهايي که به تشخيص تگفا يا بنابر مفاد اين متن حاوي مطالب غير قابل قبول باشند، بدون اعلام قبلي از سرورهاي ما حذف خواهند گرديد.

حق کپي و تخلفات

مطالبي که حين استفاده از تگفا در دسترس شما مي‌باشند ممکن است تحت حفاظت قانون حق کپي و يا قانون حفاظت از علائم تجاري و يا اسرار تجاري يا اطلاعات اختصاصي کشوري خاص قرار داشته باشند.  مشتري نبايد به جز مواردي که صاحب آن مطالب به صراحت اجازه بدهد طوري از اين مطالب استفاده کند که منجر به تخلف از آن قوانين در مورد مطالبي که از طريق تگفا در اختيار ايشان قرار مي‌گيرد گردد.  اگر مشتري در حال استفاده از يک نام دامنه به همراه سرويسهاي قردا باشد، استفاده از آن نام دامنه نبايد ناقض قانون علائم تجاري يا علائم خدماتي يا قوانين مشابه آن يا حقوقي مشابه آن باشد.  مشتري مسئوليت کامل نقض حق کپي و تخلف از آن را در استفاده از خدمات تگفا مي‌پذيرد و تگفا را از قبول هر گونه مسئوليتي در قبال آن حقوق معاف مي‌دارد.

نامه‌هاي الکترونيکي حجيم و ناخواسته (Spam)

فرستادن نامه‌هاي الکترونيکي حجيم و ناخواسته از سرورهاي ما به شدت ممنوغ است.  علاوه بر اين، مشتري مجاز به استفاده از آدرس پست الکترونيکي يا نام دامنه‌اي که توسط تگفا ميزباني مي‌گردد براي فرستادن نامه‌هاي الکترونيکي حجيم و ناخواسته نمي‌باشد.  اگر ما تشخيص دهيم که يک مشتري اين قانون را نقض کرده است، خدمات ارائه‌شده به ايشان بلافاصله قطع خواهد شد.

پهناي باند و استفاده از فضاي ديسک

پس از دريافت سرويس مشتري موافقت مي‌کند که از مقدار پهناي باند در نظر گرفته‌شده براي تعرفه ميزباني انتخابي بيشتر انتقال اطلاعات نداشته باشد.  هنگامي که مشتري از ميزان پهناي باند يا فضاي ديسک تعيين شده پا را فراتر گذارد، موظف به پرداخت مبالغ اضافي که در تعرفه قيمتها براي فضاي اضافي ديسک و يا پهناي باند اضافي آمده است مي‌باشد.  عدم پرداخت اين وجوه منجر به قطع سرويس مشتري خواهد گشت.  لازم به توضيح است که با افزايش استفاده از ديسک يا پهناي باند توسط يک مشتري، مشتري ملزم به خريداري يک بسته کامل فضاي ديسک و يا پهناي باند مي‌گردد، و بايد بهاي همان بسته را هم بپردازد.

پرداخت وجوه

وجه تمامي خدمات تگفا بايد از قبل توسط مشتري پرداخته شود.  اين امر براي تمام سرويسهاي ماهيانه، يک‌ساله و يا چندساله صادق مي‌باشد.  همچنين، هيج وجهي که از طرف مشتري به تگفا پرداخت شود، به جز شرايط مشروحه در ذيل، قابل استرداد نمي‌باشد.  در صورتي که مشتري مطابق بند بالا ملزم به پرداخت وجه اضافي گردد، و از پرداخت آن وجه تا حداکثر يک هفته پس از اعلام نياز به پرداخت وجه اصافي توسط تگفا خودداري ورزد، سرويس ارائه‌شده به ايشان توسط تگفا قطع خواهد شد.

استرداد وجه

در صورت عدم رضايت مشتري از سرويس ميزباني وب تگفا، و احراز موجه بودن دليل اين نارضايتي، تگفا متعهد به بازپرداخت وجهي که مشتري بابت سرويس ميزباني وب پرداخته است، تا زمان حداکثر 30 روز از شروع سرويس ميزباني وب خواهد بود. تشخيص موجه بودن دليل نارضايتي، منحصراً در اختيار کارشناسان فني تگفا مي‌باشد. موارد موجه بودن نارضايتي شامل وجود ايرادي فني در خدمات تگفا مي‌باشد، ولي محدود به اين مورد نخواهد بود.  بايد توجه داشت که مشتري موظف به جمع‌آوري اطلاعات دقيقي از جزئيات خدمات ميزباني وب ما، پيش از اقدام به خريد آنها مي‌باشد، و نارضايتي‌هايي که ناشي از عدم درک صحيح خدمات ميزباني وب ما مي‌باشد (مثلاً هنگامي که يک مشتري بيان مي‌دارد که نياز به يک سرويس ميزباني وب مبتني بر ويندوز دارد) موجه تلقي نخواهند شد.

انقضاء خدمات

تاريخ تمديد يک سرويس منقضي شده از زمان تاريخ انقضاء قبلي خواهد بود.
شرکت تگفا مسئوليتي در قبال نگهداري و ارائه اطلاعات و داده هاي خريدار پس از تاريخ انقضا نخواهد داشت.

خدمات عمده‌فروشان

عمده‌فروشان مجاز به توسعه هيچ‌کدام از اين شرايط در خارج ار محدوه اين شرايط يا در تضاد با آنها در ارائه خدمات به مشتريان خود نمي‌باشند.

قوانين محلي

اگر هر بخش از اين شرايط با قوانين محلي هر مکاني مغايرت داشته باشد، آن‌گاه اين شرايط خودبه‌خود به اندازه لزوم براي سازگاري و قابليت اجرا با آن قانون تغيير خواهند يافت.

پشتيباني